HEMEN BAŞVUR

ODY 4 Belgesi

KAPSAMI: YURTİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI

ARANAN ŞARTLAR ve GEREKLİ EVRAKLAR
 • Başvuru sahibinin Ody1 yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe,
 • Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağı ve başvuru sahibinin bu firmalarda müdür / idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör vb. unvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelerinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihi itibari ile en az 3 yıl olacaktır,
 • Tecrübe sahibi olduğu belirtilen döneme ait sigorta veya BAĞ-KUR dökümü,
 • Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği,
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi, (TC Kimlik Numarası)
 • 2 adet fotoğraf.

ODY 4 Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

Orta Düzey Yönetici (ODY): 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri unvanlarla görev yapan kişileri ifade eder.

ODY 4 Orta Düzey Yönetici İstihdam etme zorunluluğu olan yetki belgesi sahipleri: C3, D2, K1, K3, M1, N1, P1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet ODY 2 türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

  Telefon
  0552 852 81 81
  Kurs Saatleri
  Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00
  Cumartesi - Pazar: 10:00 - 17:00
  BİZİ ARAYIN